Poročilo o udeležbi in izvedenih aktivnostih na taboru mladih ribičev RZS Ljutomer

Tabor mladih ribičev v Ljutomeru

Tabora mladih ribičev se je udeležilo 34 mladih ribičev, za katere je skrbelo 7 mentorjev in posameznih pokrajinskih zvez.

Tabora mladih ribičev sta se udeležila iz zveze RD Bele krajine Dolenjske in Posavja mlada ribiča Zupančič Erik in Lavrič Jan, oba člana RD Novo mesto, za katere sem bil zadolžen Bojan Levai RD Črnomelj. Na taboru se nam je na prošnjo vodje tabora priključila še članica RD Straža Sava Hauptman Sara.

Erik Zupančič prejema pokal

Na prireditvi ob otvoritvi tabora so  nastopili otroci iz okoliške osnovne šole, kateri so nam predstavili nekaj otroških ljudskih plesov, glasbena skupina iz rejniške družine pa nas je zabavala z glasbo.

Vse aktivnosti na taboru so se odvijale v skladu in po programu, katerega smo udeleženci prejeli pred odhodom na tabor. Predavanja in izvajanje praktičnega ribolova ter tekmovanja v lovu rib s plovcem, so se odvijala pri ribiškem domu ljutomerskih ribičev in gramoznicah ob njem.  Ostanek časa smo izkoristili za druge športne aktivnosti: met muhe v tarčo, casting, met žoge na koš, strel žoge v gol, pikado in balinanje, katere smo izvedli na športnem igrišču ob domu, v katerem smo prenočevali.

Tabor mladih ribičev v Ljutomeru

O vseh disciplinah smo vodili dnevnike tekmovanj, zabeležili rezultate, najboljši pa so na zaključni prireditvi prejeli zaslužena priznanja (medalje).

Peš smo se odpravili do reke Mure, se z brodom peljali preko reke, se tam srečali z domačini, ter se pri spomeniku pobitih domoljubov med NOB seznanili z takratnim dogajanjem.

Tabor mladih ribičev v Ljutomeru

Rezultati športnih tekmovanj v exelovi prilogi.

Osebno ocenjujem tabor kot uspešno izveden, saj  taborniki med potekom tabora niso imeli pripomb na aktivnosti, katere so se na taboru odvijale.  Mogoče bi lahko  tudi med samim potekom tabora v samo dogajanje vključili malo več spoznavanja območja na katerem se je tabor odvijal.