Težka voda

Težka voda je potok, ki izvira v naselju Gornja Težka Voda in se v Kandiji kot desni pritok zlije v Krko.

Potok Težka voda - Novo mesto

Preko potoka v Novem mestu pelje najdaljši železniški most v Sloveniji dolžine 575 m. Most (pravzaprav viadukt) je del slepega industrijskega tira, ki vodi do podjetja REVOZ, ki je bilo v času izgradnje viadukta v 70. letih 20. stoletja še IMV.

V potoku domujejo naslednje vrste rib: platnica, podust, ščuka, krap, klen, som, bolen, rdečeoka, zelenika, šarenka, potočna postrv….

Ribolovni režim na Težki vodi

Ribolov je dovoljen od od 01.04. – 30.09.

Težka voda S (salmonidni del) od izvira do mostu v Šmihelu.

Težka voda C (ciprinidni del) od mostu v Šmihelu do izliva v Krko

Lov salmonidov je dovoljen le z umetno muho z enim trnkom enojčkom brez zalusti.

Pri lovu salmonidov v Težki vodi S je dovoljeno tudi vijačenje z umetno muho in trnkom enojčkom brez zalusti.