Lovne ribe

Salmonidi

Sulec – Hucho Hucho

Sulec je naša največja riba iz družine salmonidov. Krka je že od nekdaj slovela po izjemnih primerkih sulca, ki je na ribolov privabljal številne ribiče z vse Evrope in tudi širše. V tolmunih reke Krke dosega sulec zavidljive priraste. Sulci dolgi preko 100cm dolžine in težji od 10kg so za Krko prej pravilo, kakor izjema. Niso pa redki tudi primerki nad 120cm in nad 20kg. Sulca lovimo po posebnem ribolovnem režimu v reki Krki med Žužemberkom in Otočcem.

Potočna postrv – Salmo trutta m. fario

Je kraljica zgornjega toka reke Krke, naseljuje pa tudi kratke predele v njenem srednjem toku pod jezovi. Zaradi obilice hrane, ki ji ga nudi kraška voda, dosega izjemne priraste. Vecinoma se lovijo primerki med 25 in 50 cm , zraste pa tudi preko 70 cm . Lovimo jo v revirjih Krka 2 in Krka 3 od jezu v Soteski dolvodno do Straže ali pa v rečici Radeščici.

Lipan – Thymallus thymallus

Lipan je spremljevalec potočne postrvi predvsem v revirju Krka 2, kjer podobno, kakor potočnica dosega izjemne priraste tudi nad 50 cm in doseže težo do 1,5kg. V Krki je prisoten pod jezovi in v plitvejših in hitrejših odsekih od Žužemberka do Straže. Ribolov nanj je zanimiv tudi v Radeščici, predvsem med jezom pri Nardinu in njenim izlivom v Krko.

Šarenka – Oncorhynchus mykiss

Naseljuje revir Krka 2, v revirju Krka 3 pa jo najdemo med Sotesko in Stražo . Podobno kakor potočnica in lipan, hitro prirašča. Zaradi izjemne borbenosti in dolgih pobegov omogoča razburljiv in pester ribolov tudi čez dan, ko so prijemi potočne postrvi redki.

Ciprindi

Platnica – Rutilus pigus virgo

Je vodilna in najbolj razširjena športno-ribolovna vrsta ribe v reki Krki. Najdemo jo od Žužemberka do Mršeče vasi, najštevilčnejša pa je na področju Novega mesta in Otočca. Zraste tudi nad 45cm in doseže težo preko 2kg. Ribolov nanjo je dinamičen in zanimiv, še posebej v zimskih mesecih, ko se zbira v večje jate. Priporočamo ribolov s plovcem ali talni ribolov na kruh, koruzo ali deževnik. Posebej zanimiv pa je njen ribolov z jezov na zeleni »vodni mah«.

Navadna podust – Chondrostoma nasus

Podust je ena pomembnejših športno ribolovnih vrst rib v reki Krki, vendar se je njena populacija zaradi kormoranov v zadnjih desetih letih zelo zmanjšala. Zraste tudi nad 50cm in doseže težo nad 2kg. Najprimernejša mesta za ribolov podusti so iztoki tolmunov pod jezovi dolvodno od Novega mesta. Priporočamo ribolov s plovcem na kruh ali »vodni mah«.

Ščuka – Esox lucius

Populacija šcuke v reki Krki, s katero upravlja RD Novo mesto, je močna in omogoča zanimiv in dinamičen ribolov. Zraste nad 1 m dolžine in preko 10 kg teže, povprečna dolžina lovnih rib v Krki pa je 60- 70cm. Razširjena je po celotnem ciprinidnem delu Krke od Dvora dolvodno. Lahko jo lovimo z brega ali s čolna, ki še dodatno popestri slikovit ribolov. Lovimo jo izključno na umetne vabe ali potezanke.

Som – Silurus glanis

Som je naša največja sladkovodna riba, ki naslejuje tudi osrednji in spodnji tok reke Krke. V reki Krki ga lovimo pretežno med Novim mestom in Mršečo vasjo. Običajno se lovijo primerki okrog 100 cm, niso pa redki primerki težki nad 20 kg. Pogosti so ulovi somov med vijačenjem na ščuko.