Reka Krka

Med gradom in vasjo Krko izvira izpod hriba Krka. Njen izvir tvori globok in neizmeren, a z ribami, zlasti s postrvmi, bogat kotel. Spočetka jo utesnjujeta bregova kakor potok, dokler se ji ne pridruži voda, ki plane v obilju tik pod gradom na dveh krajih iz žive skale na dan. Nato se polagoma razširja v precej veliko reko, ki žene mline in žage. Daje postrvi od dveh do pet in šest funtov.

seisenberg_small

Te velike postrvi imajo med Marijinim vnebovzetjem in Marijinim rojstvom v tej reki čisto rdeče meso kakor glavatice, sicer pa niso rdeče.

Ko je pretekla osem milj, se vrže pri Čatežu Savi v naročje. Čez to veliko in globoko vodo je v mnogih krajih navada voziti se na dveh skupaj postavljenih ladjah, ki nanju polože deske ali pod, tako da ostane med njima še precej prostora …

Reka Krka - ribič1

Ta reka žene mnoge mline in žage in dela pri Otočcu precejšen otok; na njem stoji grad Otočec, ki je dokaj velik, in povrh še obsežen vrt. Isto je pri Kostanjevici, kjer zajema otok vse mesto z gradom. Krko bogaté, kakor omenjeno, ribe vseh vrst v velikih množinah. Med luskinasto vojsko so poleg drugih slastnih in žlahtnih rib tudi najplemenitejši raki, ki so tako čudovito veliki, da meri pet takih rakov več kakor najdaljši človek.

Ta dolžina bi utegnila pri marsikom naleteti na kaj kratko vero in mu vzbuditi mnenje, da smo tu tako dolge rake prikrojili bralcu ne z rakovimi, marveč s krojaškimi škarjami, jih zmerili s pesniškim vatlom ali pa hoteli vzeti mero po nekaterih indijanskih rakih, ki so tako strašansko veliki in močni, da lahko ljudem roké in nogé odščipnejo.

Reka Krka

In to je tudi prav, tujcu pač pristoji, da nekaj časa počaka, preden za resnično sprejme tako mero, namreč, da meri pet rakov toliko, kolikor dolg človek. Vendar pa je v resnici tako.

Lahko potrdim, da je pred kratkim na Dunaju v Avstriji odlična oseba visokega stanu, ko je to pripovedovala pri neki imenitni gostiji (namreč, da so pa Kranjskem, v njeni domovini, tako veliki raki, da jih pet dá dolžino moža) in opazila, da se ji nekateri kavalirji na tihem smejó, dala takoj iz Krke pripeljati na Dunaj z lastno poštno štafeto pet kuhanih rakov; pokazala jih je omenjeni družbi in dokazala, da ni noben moški po dolžini meril toliko, kolikor teh pet rakov. Temu so se močno začudili in po ogledu so morali povečati svoje mnenje glede naših rakov.

Reka Krka - ribič

Ponekod so somi, ki imajo dvajset, trideset, štirideset, dà, celo petdeset funtov. Ribe so zelo okusne in tako čvrste kakor v nobeni drugi vodi, tako ščuke, lipani, postrvi in razne druge, zlasti pri Soteski in Žužemberku. Pri Soteski so še mnogo bolj čvrste kakor zgoraj pri izviru, ker priteka med Žužemberkom in Sotesko, precej ob bregu te reke, nad devetdeset močnih in ledeno mrzlih studencev na dan. Taki studenci delajo reko hladnejšo, kakor je pri izviru, dve milji nad Žužemberkom.

Od tod prihaja, da se drže najboljše in najokusnejše ribe med Žužemberkom in Sotesko in še nekoliko niže; nato pa, še niže, se ne stekajo v reko nobeni studenci, ampak le mehke vode; zato tod ribe niso tako čvrste, čeprav so same po sebi še vedno, dokaj dobre, ako jih primerjamo z ribami drugih rek …