Ribogojništvo

Zgodovina

Ribiška družina Novo mesto je znana tudi po svoji ribogojski dejavnosti. Ribogojnica Temenica leži v Luknji, ozki soteski na zadnjem od več izvirov ponikalnice Temenice. Ribiška družina Novo mesto je ribogojnico ”dobila” leta 1965 in z njo prve redno zaposlene delavce. Leta 1972 je pričela z rekonstrukcijo. Spremenila je vališče, obnovila stavbo in pomožne objekte ter zgradila lesen mostiček, ki ga je pet let pozneje zamenjala z betonskim. Leta 1977 je povečala zmogljivost vališča. Štiri leta pozneje obnovila pet bazenov, leto zatem pa zgradila novo zajetje in dotočni kanal. Leta 1989 je zopet obnovila dva bazena. V naslednjem letu je obnovila stavbo in zgradila novo skladišče. Leta 1992 je z dodatnima bazenoma povečala ribogojnico, tri leta pozneje pa temeljito obnovila vseh pet starih bazenov.

V preteklosti je bila ribogojnica namenjena predvsem vzreji mladic in konzumne šarenke. Vališče pa je bilo namenjeno tudi valjenju iker potočne postrvi, sulca in občasno iker platnice in podusti.

V devetdesetih letih prejšnjega stoletja je imela Ribiška družina Novo mesto v ribogojnici tudi veliko matično jato potočnih postrvi. Poleg omenjenega je nekaj let v ribogojnici, v sodelovanju z zagrebškim inštitutom Ruđer Bošković potekala tudi vzreja mladic atlantskih lososov.

Danes

Ribogojnica je tudi danes v pretežni meri namenjena vzreji mladic in konzumne šarenke, vendar postaja vzreja avtohtonih vrst rib vse pomembnejša.

Ribogojnica Temenica

Dolgoletna tradicija in bogate ribogojske izkušnje omogočajo uspešno vzrejo avtohtonih vrst rib, ki obsega naslednje dejavnosti:

  • celovito vzrejo potočnih postrvi, ki obsega oblikovanje in vzdrževanje matične jate, pridobivanje iker ter vzrejo eno in dvo in večletnih mladic za vzdrževalna vlaganja v športno-ribolovnih vodah.
  • pridobivanje iker sulca na ohranjenih drstiščih v reki Krki, valjenje in vzreja eno in dvo letnih mladic za vzdrževalna vlaganja v športno-ribolovnih vodah.
  • vzreja enoletnih mladic lipana za vzdrževalna vlaganja v športno-ribolovnih vodah

Letna kapaciteta ribogojnice je 35 ton postrvi.

Vzreja platnic

Ribiška družina Novo mesto je prva v Sloveniji, ki je začela in uspešno uvedla vsakoletno celovito vzrejo polletnih mladic platnice in podusti.

Ribogojnica Temenica

Ikre pridobivamo na ohranjenih drstiščih v reki Krki in njenih pritokih, valjenje pa poteka v ribogojnici Temenica. Takoj po valjenju zarod preselimo v vzrejni ribnik Vodranec pri Kronovem, kjer poteka vzreja polletnih mladic. Jeseni mladice odlovimo in vložimo v Krko.

Kontakt in nakup rib