Okoljevarstvo

Vrnitev bobra – Castor fiber

Okoljevarstvo-vrnitev-bobra-reka-krka

Nekaj let; vse do leta 2002 je na obrežju Krke (pri izlivu Dobrovskega potoka v kraju Dobrava ) domovala naselbina bobrovega para. Neznano kam in iz neznanega razloga sta se preselila za nekaj let, na srečo strokovnjakov in ljubiteljev okolja pa smo njihovo značilno kopo za domovanje in ošiljena debla ponovno opazili leta 2004 v predelu Dvora. Pri ohranjanju te kolonije Ribiška družina Novo mesto sodeluje z Zavodom za varstvo narave – izpostava Novo mesto in lokalno skupnostjo s ciljem vsestranskega varstva z željo, da bo tu nastala stalna kolonija bobrov.

Labodji spev – Cygnus olor

okoljevastvo-labodji-spev-reka-krka

Pred več kot dvema desetletjema naseljeni par labodov na ”Dolenjske Benetke” je našel varno zatočišce, svoj mir in prijazno okolje. Vse to je botrovalo temu, da je bela labodja kolonija na reki Krki tako številčna. Prijetno je turistu občudovati pristanek ali vzlet nekaj deset ptic, drugo za drugo, podobno kot letala na vojaški letalonosilki…

Nepovabljeni gost kormoran – Phalacrocorax carbo

okoljevarstvo-kormoran

Podobno kot na območju večine ribolovnih voda v Sloveniji so se kormorani kot nepovabljeni gostje doselili tudi na območje reke Krke.

Lehnjakovi pragovi

Reka Krka je v svojem gornjem toku znana po slapovih, ki se bistra voda peni preko pragov iz vodotopnega apnenca – lehnjaka. To je krhka in kemično občutljiva tvarina, zato bi morali varstvu tega specifičnega rečnega pojava prav vsi posvetiti bistveno večjo pozornost!

Jezovi

”Moderni” čas ukinja mlinarsko in žagarsko aktivnost na reki Krki in nekaterih njenih pritokih, v preteklosti zaznamovanih z mlini in žagami in jezovi za akumulacijo vode. Veliko teh objektov, ki niso bili namenjeni samo prijetnemu pogledu, ampak so imeli pomembno vlogo tudi v zagotavljanju življenjskega okolja, je razjedel zob časa. Člani ribiške družine na osnovi strokovnih podlag delno ali celo v celoti obnavljajo jezove, kar je precej zahtevno opravilo.

Projekt sanacija zapornic in ureditev jezu na reki Temenici- Ponikve

Po sanaciji 2

Ribiška družina Novo mesto je dala pobudo  za sanacijo zapornic in ureditev jezu na reki Temenici v Ponikvah. Po večletnih poskusih smo izpeljali prvi projekt za izboljšanje pretoka vode v reki Temenici, dvig vodostaja reke Temenice in s tem zmanjšali možnost pogina rib.

V ta namen smo na Ponikvah (Zakrajškov mlin) začeli z  čiščenjem struge in okolice, obnovili dohod do zapornic, organizirali izvedbo del za obnovo infrastrukture (zapornic, betonski nasip), poglobili Mlinščico ter strugo do zapornice.

Projekt je sofinancirala Občina Trebnje (cca 7.000,00 EUR) in Ribiška družina Novo mesto.Dela so opravili podizvajalci: Korbar gradnje, tesarstvo Bajc in člani ribiške družine Novo Mesto.

Zaradi pozitivne izkušnje na tem projektu upamo na nadaljnje sodelovanje s pristojnimi inštitucijami.

Kronologija dogodkov:

19.9.2013 čiščenje in urejanje okolice (ribiči)

januar 2014 začetek urejanja dokumentacije,

10.6.2014 začetek zemeljskih del

14.6.2014 popravilo in preizkus zapornic

15.6.2014 betoniranje podestov in zaključek zemeljskih del

30.6.2014 začetek tesarskih del

1.7.2014 montaža mostu in zapornic ter zaključek del

Pri vseh fazah del so bili prisotni ribiči pododbora Temenica, ki so opravili prek 300 delovnih ur.

Jez-zapornice pred začetkom sanacije

Čisto okolje

Tudi člani RD Novo mesto spoštujejo rek, da si je sedanja generacija okolje sposodila od svojih vnukov, zato jim ni vseeno za čisto, čim bolj naravno okolje. Z vsakoletnimi čistilnimi akcijami (obvezno število ”akcijskih” ur imajo določeno v društvenem aktu) in celo zagroženo disciplinsko odgovornostjo, če bodo onesnaževali v ribolovnem okolju ter v sodelovanju s člani drugih društev (potapljači, lovci, športniki, kulturniki in drugimi) vestno izvajajo to svoje poslanstvo.