Revirji

Ribiška družina Novo mesto upravlja s 350 ha vodnih površin, in sicer z novomeško-žužemberškim ribiškim okolišem: z reko Krko od Zagradca do Mršeče vasi v dolžini 59 km z vsemi pritoki na tej vodni poti, med katerimi je za ribiče najpomembnejša Radeščica, in Temenico od Velikega Gabra do izliva ter z ribnikoma; Blato pri Trebnjem in Vodrancem pri Otočcu.

Revirji

 

Reka Krka

2. revir (K2)

Na reki Krki sta 2 revirja: 2. revir je salmonidni revir, ki ga naseljujeta potočna postrv in šarenka;

krka1

3. revir (K3)

Reka Krka 24

3. revir je mešani salmonidno-ciprinidni revir. V njem so salmonidne vrste: potočna postrv, šarenka, lipan in sulec, od ciprinidnih pa so najštevilnejše platnice, somi, rdečeočke, zelenike, podusti, mrene, kleni, boleni, krapi, linji in ščuke.

Več o Reki Krki

Potok Radeščica

V potoku Radeščici so salmonidne vrste rib: potočna postrv, šarenka in lipan.

Ribnik Blato

V ribniku Blato pa so ciprinidne vrste rib. Največ je krapov, linjev, ploščičev in smučev.

Potok Težka voda

V potoku Težka voda so salmonidne in ciprinidne vrste rib: potočna postrv, šarenka, krap, linj, platnica, podust, rdečeoka in zelenika. 

Tezka-voda-novo-mesto1

Reka Temenica

V Temenici so salmonidne in ciprinidne vrste rib: potočna postrv, ščuka, klen, krap, linj, platnica, podust, rdečeoka in zelenika.