Radeščica

Radeščica je čudovita kraška rečica, ki izvira v vasi Podturn pri Dolenjskih Toplicah in se blizu Meniške vasi izliva v Krko. Njene bistre in mrzle vode se zbirajo v podzemlju Kočevskega Roga, naposled privrejo iz trde skale na plano in v nizkem padcu tečejo mimo rodovitnih polj in cvetočih travnikov.

Radeščica je v svojem najzgodnejšem delu plitva in živahna rečica, nižje po toku pa postane počasnejša in globlja. Na celotni poti jo poseljujejo avtohtone potočne postrvi in amerikanke, blizu izliva v Krko tudi lipani in sulci.

Ribolovni režim na Radeščici

Ribolov je na Radeščici dovoljen od 1. marca do 30. novembra (nad jezom Nardin), ter od 1. maja do 30. novembra (od jezu Nardin do izliva v Krko).

Dovoljen dnevni ulov:

  • dva salmonida, od teh le ena avtohtona vrsta
  • potočna postrv 40 cm
  • velja prepoved uplena lipana

V uplenu je lahko samo en salmonid večji od 50 cm

Dovoljena je le uporaba brezzalustnikov, podmetalka je obvezna, indikatorji in obtežilniki pa prepovedani.

Vabljeni na Radeščico, kjer boste v čudovitem naravnem okolju lovili pristne in borbene kraške postrvi!