OBVESTILO O VELJAVNOSTI DNEVNIH RIBOLOVNIH DOVOLILNIC

Nov Pravilnik o športnem ribolovu Ribiške družine Novo mesto se prične uporabljati
1.11.2022.

Obveščamo vas, da je upravni odbor Ribiške družine Novo mesto na svoji 30. seji
27.9.2022 sprejel sklep o veljavnostih ribolovnih dovolilnic, ki so bile že izdane pa še
neizkoriščene.

Dnevne ribolovne dovolilnice za sulca, ki se nanašajo na Pravilnik o športnem
ribolovu z veljavnostjo do 31.10.2022, so veljavne do 31.1.2023. Veljavnost
salmonidnih in ciprinidnih dnevnih ribolovnih dovolilnic za vse revirje, ki se nanašajo
na Pravilnik o športnem ribolovu z veljavnostjo do 31.10.2022, je do 31.10.2023.

Imetniki zgoraj omenjenih ribolovnih dovolilnic morajo s 1.11.2022 izvajati
ribolov po novem Pravilniku o športnem ribolovu.

Lep pozdrav,

Matej Luštek
predsednik ribiške družine