Ribiške delavnice za mlade ribiče

Tudi letos smo v RD Novo mesto organizirali ribiške delavnice za mlade ribiče, in sicer med poletnimi počitnicami.

Prva delavnica je bila v petek, 7. julija 2023, ob 17. uri v Žužemberku. Prisotni smo bili mentorji Robert Šoštar, Samo Plantan, David Longar in Drago Piškur. Mladih članov je bilo 14.

Druga delavnica je bila v petek, 14. julija, na ribniku Blato. Prisotni smo bili mentorji Robert Šoštar, Jernej Beg, Lado Špelič, Bojan Tomažič in Drago Piškur. Mladih članov je bilo 20.

Tretja delavnica 21. julija je odpadla zaradi slabega vremena.

Četrta delavnica 28. julija je bila v Žužemberku. Mentorji smo bili Robert Šoštar, Jernej Beg, Bojan Tomažič, Samo Plantan in Drago Piškur. Mladih članov je bilo 20.

Peta in šesta delavnica sta odpadli zaradi previsokega vodostaja rek in slabega vremena.

Sedma delavnica 18. avgusta je bila na ribniku Blato. Prisotni smo bili mentorji Jernej Beg, Lado Špelič, Rafko Teropšič, Robert Šoštar in Drago Piškur. Mladih članov je bilo 16.

Zadnja delavnica je bila 25. avgusta v Žužemberku. Prisotni smo bili mentorji Lado Špelič, Jernej Beg, Robert Šoštar, Rafko Teropšič, Samo Plantan, David Longar in Drago Piškur. Mladih je bilo 15.

Obiskal nas je podpredsednik Djordje Vučković. Organizirali smo tudi pogostitev za vse mlade člane in njihove starše. Delavnice je obiskalo vsega skupaj 50 mladih ribičev, od teh je ena tretjina naših članov.

Komisija za delo z mladimi

Drago Piškur