Sanacija ogroženega drstišča sulca

V soboto, 8.8.2015 sta ribiča RD Novo mesto (Jože Župevec in Stane Kmet s sinom) v kraju Podgozd – Koti pod otočkom, kjer je znano drstišče sulca, iz vode odstranili velika podrta drevesa, ki ogrožajo drstišče sulca, prav tako pa bi lahko ob prvem večjem nalivu ogrožala lesene mostove dolvodno na reki Krki.