Stroji zabrneli na ribniku blato

RD Novo mesto je začela na ribniku Blato sanirati vzrejni ribnik.

Zaradi propustnosti na nekaterih delih dna ribnika in verjetno tudi cevi pod nasipom so se ribiči odločili za poglobitev ter tesnenje ribnika.

Hkrati se tudi končuje urejanje okolice novega objekta, ki smo ga ribiči postavili v preteklem letu.

Po končani investiciji saniranja vzrejnega ribnika, lahko trdimo, da bo ribnik Blato eden najlepših ribnikov v Sloveniji.