Janezova ščuka kapitalka

Rekorden ulov na reki Krki