Letno srečanje mentorjev mladih ribičev, 2019

Tudi letos smo se člani komisije za delo z mladimi udeležili srečanja mentorjev mladih ribičev, ki ga je organizirala RZS. Srečanja smo se udeležili Drago Piškur, Bojan Tomažič, Lado Špelič in Domen Jaklič. V soboto, 18.05.2019, smo se zbrali ob Javorniškem jezeru nad Jesenicami, kjer stoji Centru šolskih in obšolskih dejavnosti Trilobit. Prav tam je letos potekal tudi muharski tabor za mlade. Ravno ob našem prihodu so se udeleženci tabora skupaj s člani RD Jesenice odpravljali na demonstracijo elektro-izlova potoka. Mi pa smo se v sejni sobi doma Trilobit posvetili tematiki letošnjega srečanja mentorjev.

Po začetnem nagovoru predsednika RZS, dr. Mira Žaberla, smo se posvetili temam dnevnega reda. Ponovno moram poudariti, da smo bili že na začetku pohvaljeni kot RD z največjim številom mladih članov. Posvet se je naprej odvija pod vodstvom Marka Lipovža, predsednika komisije za delo z mladimi pri RZS. Predstavil je delo komisije v lanskem letu. Pokazal tudi plakat za privabljanje mladih članov, katerega namen je privabiti otroke iz vrtcev ter učence iz osnovnih in srednjih šol. Nato nam je kolega Drago Ornik predstavil kako in predvsem kaj vse je potrebno pri organizaciji tabora mladih ribičev. Na koncu uradnega dela smo s strani Andreja Šoštariča slišali tudi primer dobre prakse, ki ga izvajajo v ZRD Celje. Opisal je kako načrtno, s pomočjo letnih planov za delo z mladimi, načrtujejo stroške in sredstva, ki jih določene RD namenijo za delo z mladimi.

Na koncu je sledila splošna izmenjava informacij o delu z mladimi ter praksah, ki jih izvajajo ribiške družine. Veliko je bilo vprašanj glede pravnih rešitev za izvajanje poletnih šol ribolova, kjer v bistvu mentorji sami odgovarjamo za mlade ribiče, s katerimi se ukvarjamo. Poleg tega je pogovor nanesel tudi na različne oblike zavarovanj otrok in seveda tudi mentorjev ter pisnih izjav staršev, ki svoje otroke pripeljejo v »varstvo« oz. ribiško šolo mentorjem. Strinjali smo se tudi, da bi morali bližnji prihodnosti podrobno opredeliti status mentorja za delo z mladimi. Licenco mentorja za delo z mladimi bi mentorji pridobili na podlagi izobraževanj, posvetov in končnega preverjanja znanja.

Napisal:

DJ