Sanacija ribnika Vodranec

V tem tednu potekajo zaključna dela na vzrejnem ribniku Vodranec, ki ga naša ribiška družina uporablja za gojitev nekaterih ciprinidnih vrst za nadaljnja poribljavanja naših ribolovnih voda. Prioriteta bodo mladice krapov, podusti ter platnice. Pri delu aktivno sodelujejo člani pododbora Kronovo, saj so že lansko leto v okviru zmožnosti uspešno izvedli ureditev okolice (odstranili podrta drevesa v ribniku in okoli ribnika) in popravili vtoke ter iztoke obeh ribnikov. Po pridobitvi pozitivnega mnenja s priporočili s strani Zavoda RS za varstvo narave, smo začeli z odstranjevanjem nanosov-mulja, ki se je skozi leta nalagal  na dno ribnika, hkrati pa saniramo tudi pomol za hranjenje rib.

FOTO: Zoran Leko