POSVET MED POLICIJO, MEDOBČINSKIMI REDARSTVI IN RIBIŠKO ČUVAJSKO SLUŽBO

Ribiška družina Novo mesto, je v sodelovanju s Policijsko upravo Novo mesto in medobčinskimi redarstvi iz občin Dolenjske, na ribniku Blato, organizirala strokovni posvet s področja varovanja in ohranjanja naravnega okolja. Oblikovane so bile smernice skupnega sodelovanja pri preprečevanju pojavov, ki ogrožajo naravno okolje, odkrivanju in preprečevanju kaznivih dejanj ter varovanju ribolovnih in varstvenih voda.

Sodelovanje na tem področju poteka že dalj časa, posvet pa je bil namenjen utrjevanju in krepitvi nadaljnjega sodelovanja, z upoštevanjem pozitivnih izkušenj in dobrih praks. Poudarek je bil predvsem v načrtovanju in izvajanju preventivnih ukrepov zaradi zagotavljanja varnega počutja občanov v naravnem okolju, ki je ena izmed pomembnejših življenjskih dobrin. Začrtane so bile nadaljnje skupne aktivnosti, ki bodo pripomogle k uresničevanju smotrov za ohranjanje in zaščito naravnega okolja.

 Izpostavljeno je bilo izvajanje pooblastil vseh treh služb, ki se nanašajo na varstvo naravnega okolja, voda in prostoživečih organizmov ter na skupno izvajanje varnostnih nalog, ki so pomembne za varstvo narave in ljudi. Na krajih kjer je ugotovljeno, da je potrebna večja prisotnost uradnih oseb, se bo povečal tudi nadzor nad izvajanjem predpisov s področja varstva narave in sladkovodnega ribištva.

Dosedanje izkušnje kažejo, da je tovrstno sodelovanje uspešno in je skupna ugotovitev, da se z načrtovanimi aktivnostmi nadaljuje tudi v prihodnje.