Obvestilo o začasni prepovedi ribolova in vnosa hranil v vodotoke

Spoštovana članica, spoštovani član!

Zaradi dolgotrajne suše in visokih temperatur se soočamo z izrazitim zmanjšanjem pretokov na vseh revirjih v Novomeškem in Žužemberškem ribiškem okolišu. Nekateri vodotoki že presihajo. Življenjske razmere za ribe in vodne živali postajajo neugodne, ponekod so že kritične, zato se moramo kot upravljalci rib posluževati vseh ukrepov ribiškega upravljanja, ki ohranjajo ugodno stanje ribjih populacij. Trenutne razmere so v večini revirjev tako kritične, da je, žal, potrebno ustaviti ali omejiti tudi športni ribolov, saj ta dodatno poslabšuje njihovo življenje.

Obveščamo vas, da je upravni odbor Ribiške družine Novo mesto na podlagi ugotovljenih hidroloških razmer v Novomeškem in Žužemberškem ribiškem okolišu ter na podlagi 10. in 11. alineje prve točke 25. člena Zakona o sladkovodnem ribištvu, ki pravi, da je prepovedano loviti ribe:
– na prehodih za ribe;
– v depresijah, lužah, poplavljenih površinah in drugih vodnih površinah, ki nastanejo ob umiku ali presihanju vode;
na svoji 27. seji 1.8.2022 sprejel sklep št. 274:

Da je od 2.8.2022 do preklica začasno prepovedan ribolov na vseh pritokih reke Krke in ribniku Blato v Novomeškem in Žužemberškem ribiškem okolišu.
– Da je od 2.8.2022 do preklica začasno prepovedano krmljenje oz privabljanje rib z vnosom hranil v vodo na vseh revirjih reke Krke v Novomeškem in Žužemberškem ribiškem okolišu.

Da prosimo in pozivamo vse ribiče, da se do umiritve izrednih razmer na revirjih reke Krke (dvig vodostaja in ohladitev vode) oz. do preklica vzdržijo ribolova na reki Krki in s tem pripomorejo k ohranjanju populacij rib v reki.

– Da bo preklic vseh začasnih prepovedi ribolova in krmljenja oz privabljanja rib objavljen na spletni strani Ribiške družine Novo mesto https://www.rdnovomesto.si, takoj po ponovni vzpostaviti ugodnega stanja vodotokov

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ga. Irena Šinko, je vse ribiške družine pozvala k odločnemu ukrepanju za zaščito rib ob izrednih razmerah na vodotokih, s katerimi upravljamo.

Lepo pozdravljeni v upanju na hitro umiritev razmer!

Matej Luštek
predsednik ribiške družine