Nova strategija in pravila tekmovalne dejvnosti

Z novim vodstvom tekmovalne komisije Ribiške družine Novo mesto se odpirajo nove možnosti za vse ribiče, ki bi se radi ukvarjali z tekmovalno dejavnostjo. Z vodstvom RDNM smo skupaj pripravili strategijo in pravila tekmovanja, ki vsakemu članu omogoča pravično tekmovanje kot uvrstitev na različne ravni tekmovanj. Za vse dodatne informacije in pojasnila je na voljo predsednik tekmovalne komisije Jože Sehur GSM 040 291 3400

STRATEGIJA TEKMOVALNE DEJAVNOSTI V RD NOVO MESTO

V skladu s programom dela RD Novo mesto za mandatno obdobje 2021 – 2024,  je potrebno ohranjati in spodbujati tekmovalno dejavnost v različnih oblikah ribiških tekmovanj, na vseh ravneh in v različnih starostnih kategorijah. Vse aktivnosti se izvajajo v skladu s finančnimi možnostmi družine in finančnim planom. V skladu s pravili RZS je potrebno zagotoviti usposabljanje vseh članov, ki sodelujejo oz. izvajajo aktivnosti na področju tekmovalne dejavnosti.

Namen  strategije tekmovalne dejavnosti je opredeliti cilje in smotre, ki jih želi ribiška družina doseči:

 1. Ribiška družina bo v okviru svojih zmožnosti organizirala izvajanje tekmovalne dejavnosti v različnih oblikah ribiških tekmovanj kot so lov rib s plovcem (LRP), lov rib z umetno muho (LRM) in ostale oblike, če bo za takšne oblike izkazan interes in bodo podani pogoji za izvedbo aktivnosti.
 2. Organizirala bo izvajanje tekmovalne dejavnosti za različne starostne kategorije, če bo za to izkazan interes in bodo podani pogoji za izvedbo
 3. Za spodbujanje izvajanja aktivnosti na področju izvajanja tekmovalne dejavnosti za mlade člane, je potrebno medsebojno sodelovanje tekmovalne komisije in komisije za delo z mladimi. Nagrajevanje mladih na družinskih tekmovanjih ( kolajne, pokali, praktične nagrade)
 4. Zainteresiranim mladim članom je potrebno omogočiti izobraževanje in usposabljanje na področju tekmovalne dejavnosti.
 5. Pripraviti in sprejeti pravila in pogoje za uvrstitev članov (tekmovalcev) v tekmovalne ekipe.
 6. Zaradi razvoja tekmovalne dejavnosti si prizadevati za sodelovanje na različnih ravneh tekmovanj – A liga, B – liga, ZRD liga, liga veteranov in liga posameznikov.
 7. Cilji in smotri izvajanja tekmovalne dejavnosti so v pridobivanju kakovostnih tekmovalcev, doseganju čimboljših rezultatov in višjih ravni tekmovanj ter usposabljanju novih tekmovalcev. Pri tem si je potrebno prizadevati za pridobivanje in usposabljanje tekmovalcev iz vrst članov RD Novo mesto. Prizadevati si za vzpostavitev primernih odnosov med tekmovalci in za prijetno tekmovalno vzdušje.
 8. Družina si bo preko tekmovalne komisije prizadevala organizirati različne oblike tekmovanj in na različnih ravneh tudi na vodah na kateri izvaja ribiško upravljanje.
 9. Zaradi promocije in spodbujanja tekmovalne dejavnosti si je potrebno prizadevati za organizacijo družinskih in pokalnih tekem ter drugih tekem na ravni družine.
 10. Vzdrževati obstoječe tekmovalne trase in zagotavljati optimalne pogoje za izvajanje tekmovalne dejavnosti.
 11. Za doseganje zastavljenih ciljev in smotrov bo družina zagotavljala finančna sredstva in pogoje za izvajanje treningov.

Jože Sehur
Predsednik tekmovalne komisije

PRAVILA ZA IZVAJANJE TEKMOVALNI DEJAVNOSTI

 1. Edini kriterij za uvrstitev v tekmovalno ekipo na katerikoli ravni je rezultat. Na tekmovalnem področju je to točkovanje.
 2. Član, ki želi tekmovati se mora udeležiti vseh družinskih tekmovanj, ker je rezultat (uspeh) le teh tekmovanj edini kriterij po katerem lahko ribič napreduje na višjo raven tekmovanja, vendar ne višji kot je ZRD.

V primeru večjega zanimanja novih interesentov za udeležbo na tekmovanju je predsednik TK dolžan organizirati najmanj tri izbirne tekme (o tem odloča tekmovalna komisija).

 1. Prehodi tekmovalcev med ekipami ZRD, B – lige in A – lige.

Tekmovalec, ki je po končani tekmovalni sezoni v ZRD imel največje število negativnih točk izpade iz ZRD in njegovo mesto zasede tekmovalec, ki je iz točke 2. izpolnil kriterij za vstop v ligo ZRD. Tekmovalec, ki je v ligi ZRD imel najmanjše število negativnih točk preide v B – ligo .

Tekmovalec, ki je po končani sezoni v B – ligi imel največje število negativnih točk, preide v ligo ZRD.

Tekmovalec, ki je po končani sezoni v B – ligi imel najmanjše število negativnih točk preide v A – ligo, vendar mora biti v B ligi posamezno uvrščen med prvih 15 ribičev posamezno.

Obrazložitev:  med A in B ligo je v kvaliteti tekmovalcev velika razlika. Tekmovalec, ki bi bil uvrščen posamezno slabše od petnajstega mesta od skupnih šestdeset tekmovalcev, bi lahko negativno vplival na skupni rezultat A lige. Takšen je sklep TK.

Tekmovalec, ki je v A ligi imel največje število negativnih točk preide v B ligo .

 1. Tekmovalec, ki želi tekmovati v ligi posameznikov mora istočasno tekmovati v A ali B ligi, ker je to edina pot do uvrstitve na svetovno prvenstvo .

V primeru, da želi tekmovalec tekmovati samo v ligi posameznikov je v tem primeru samoplačnik, saj je to njegov osebni rezultat, ki za ribiško družino nima pomena.

 1. Veterani in masterji ; Veterani od 65 – 75 let in masterji od 55 – 65 let .

Ekipa veteranov je po pravilniku lahko sestavljena iz veteranov in masterjev .

Tekmovalec iz ekipe, ki je po točkovanju na koncu sezone najslabše uvrščen izpade iz ekipe in se ima pravico udeležiti izbirnih tekmovanj za uvrstitev v ekipo. V ekipi veteranov istočasno tekmujejo veterani in masterji,  zato v primeru istega števila negativnih točk veterana in masterja, oba odideta na izbirno tekmovanje.

Če je zanimanje za tekmovanje v ligi veteranov, mora predsednik TK kakor tudi tekmovalna komisija vsako leto organizirati najmanj tri izbirna tekmovanja za vstop v ekipo.

 1. Če tekmovalec ali član, ki želi tekmovati, kakor koli deluje ali škoduje interesu tekmovalcev, tekmovalni dejavnosti ali ugledu družine, mu preneha članstvo v tekmovalni ekipi in tekmovalni dejavnosti.

Jože Sehur
Predsednik tekmovalne komisije