Elektronska oblika glasila Ribič

Glede na jesenski čas, ko se po večini ribiških družin začne redno obnavljanje članarin, vas naprošamo, da svoje člane ponovno opozorite na možnost prejemanja elektronske oblike glasila Ribič. Za to je v bazi Klen potrebno dopisati delujoči elektronski naslov prejemnika in v osebnem listu označiti možnost  »elektronsko prejemanje glasila«. Sistem v bazi ne bo dovolil zaključka postopka vpisa prejemnika elektronske oblike glasila brez vpisanega elektronskega naslova prejemnika. Z januarjem 2022 tako ne bo več možno prejemanje obeh oblik glasila hkrati. Obenem vas tudi obveščamo, da RZS za leto 2022 ne bo izdajala ribiškega koledarja.  

Lep pozdrav.

Igor KLOBOVES l. r.                                                                    dr. Miroslav ŽABERL,

predsednik URS RZS                                                                    predsednik

   Ribiške zveze Slovenije