Čistilne akcije pododborov

pododbor Temenica – sobota, 2.4.2022
pododbor Žužemberk – sobota, 9.4.2022
pododbor Straža – Dolenjske Toplice – sobota, 9.4.2022
pododbor Ljubljana – sobota, 9.4.2022
pododbor Kronovo – nedelja, 10.4.2022
pododbor Novo mesto – levi breg – sobota, 16.4.2022
pododbor Novo mesto – desni breg – sobota, 16.4.2022