Sklep o spremembi pravilnika

Na podlagi 24. člena Statuta Ribiške družine Novo mesto, z dne 29.3.2007 in 29.3.2011, je skupščina RD Novo mesto na seji dne 27.3.2014 sprejela

SKLEP O SPREMEMBI PRAVILNIKA O ŠPORTNEM RIBOLOVU

1. člen

Pravilnik o športnem ribolovu z dne 28.3.2013 se v 3. odstavku 25. člena spremeni tako, da se besede »prepovedan lov ščuke« nadomestijo z besedama »prepovedano vijačenje«.

2. člen

Ta pravilnik začne veljati 8. dan po objavi na oglasni deski ribiške družine, uporabljati pa se začne s 1.10.2014.

 

Preberite nov pravilnik o športnem ribolovu.