Pogin rib v Temenici

V soboto, 20.08.2016 je ob cca. 11 uri prišlo do pogina rib v reki Temenici v kraju Grm pri Trebnjem. Poginilo je več kot 100 kg rib.

Kraj pogina je bil 200 m pod čistilno napravo, s katero upravlja Komunala Trebnje. V zadnjem času je to že tretji pogin rib v reki Temenici.

Vzroke za pogin bo razkrila nadaljna preiskava.