Pogin rib na potoku Šajser

Dne 16.8.2015 smo bili ob 10:27 uri obveščeni o poginu rib na potoku Šajser. Na kraj dogodka je prvi prišel ribič Senad Durmič, kasneje pa se mu je pridružil ribič Jože Župevec. Seveda sta obvestila tudi policijo in gasilce GRC Novo mesto. Policisti so vzeli vzorce vode, ki jih bodo poslali na analizo. V potoku ni preživelo nič.

Po pregledu celotne struge potoka sta začela s pobiranjem rib. Na nekaterih delih so globoki tolmuni in velika zaraščenost, tako da sta s težavo pobirala poginule ribe in piškurje. Ker je bilo dela preveč, sta poklicala na pomoč ribiča Janeza Hočevarja, ki je nemudoma prišel in začel s pobiranjem rib. Ribiči so bili v stalnem kontaktu z Centrom za obveščanje. Našli so tudi čudovitega raka, ki pa je bil žal, poginjen.

Pobrali so 61 potočnih postrvi dolžine od 9-30 cm, 6 šarenk dolžine od 20-30 cm, 47 klenov dolžine od 15-35 cm, ostalega ribjega drobiža je bilo cca 5 kilogramov ter 107 piškurjev dolžine od 12 cm do 23 cm. Vseh poginulih rib in piškurjev je bilo cca 27 kilogramov, vendar vse zaradi dostopnosti niso uspeli pobrati!

Ribiči so obvestili Regijski center za obveščanje, da so končali z delom in prosili naj pošljejo na teren higienika po poginjene ribe, toda do danes (10.30h), ko pišem to poročilo, higienik še ni prišel. Zaradi smradu, ki se neznosno širi od rib, bi pričakovali hitri odzivni čas pristojnih služb za odstranitev takih zadev. Sramotno!

Zoran Leko