Čistilna akcija RD Novo mesto 2018

 

POROČILO O ČISTILNI AKCIJI RD NOVO MESTO

 

Čistilno akcijo čiščenja brežin reke Krke, Radulje, Radeščice, Sušice in Temenice, je bila izvedena v soboto, dne 14.4.2018. Čistilna akcija je bila, podobno kot v preteklih letih, organizirana po pododborih naše RD. Skupine in zbirna mesta  udeležencev akcije so bile organizirane glede na to, kateri del vodotokov je pododboru in članom geografsko najbližje. Za vsako zbirno mesto je bil s strani vodstev pododborov določen vodja skupine, ki je bil zadolžen za razdelitev vreč in zaščitnih rokavic pred začetkom, po koncu akcije pa poskrbel, da so bile napolnjene vreče odložene na ustrezne lokacije za odvoz na deponije.

Skupno je bilo udeleženih 125 članov.

V akciji je bilo pobranih 119 140-litrskih vreč smeti in odpadkov, ter ena avtomobilska prikolica kosovnih odpadkov. Podroben pregled udeležbe po pododborih in zbranih odpadkih je prikazan v tabeli.           

Zapisal:

Franc Zupančič