4. Seja skupščine RD Novo mesto

V četrtek, 26.3.2015 je bila ob 18.00 uri sklicana skupščina RD Novo mesto, na kateri so člani skupščine obravnavali:

  • poslovnik o načinu dela skupščine,
  • poročilo o delu RD Novo mesto v letu 2014,
  • finančno poročilo za leto 2014 in plan finančnega poslovanja za leto 2015,
  • poročilo nadzornega odbora,
  • predlog sprememb Pravilnika o športnem ribolovu,
  • volili člana in namestnika člana disciplinskega sodišča ter
  • podelili ribiška priznanja.

Nekaj utrinkov skupščine na fotografijah: