Sodelovanje RD Novo mesto z OŠ Center

Ribiška družina Novo mesto v sodelovanju z Osnovno šolo Center

V šolskem letu 2017/18 smo izvedli delavnico za učence OŠ Center, na kateri smo otrokom približali teme s področja delovanja Ribiške družine Novo mesto. V delavnici je sodelovalo 17 učencev iz razredne in predmetne stopnje. G. Zvone Kelbl je otrokom na zanimiv način prikazal različne vsebine s področja ribolova ter se lepo prilagodil potrebam šole in razvojni stopnji otrok. Otroci so se aktivno vključili v dejavnost ter pokazali veliko navdušenje nad sodelovanjem tudi v naslednjem šolskem letu. Za pripravljeno pomoč se vam iskreno zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.

Šolska svetovalna delavka,

Zlatka Gazvoda