Aktivnosti na Ribniku Blato v letu 2013

Po težko pridobljenem gradbenem dovoljenju smo na ribniku Blato pričeli z preurejanjem prostorov kjer  bodo sanitarije, shramba in klet. Nad temi prostori pa smo dogradili še manjšo  sobo. Potek izgradnje je prikazan na spodnjih slikah:
Ribnik Blato - obnovitvena dela-05

Ribnik Blato - obnovitvena dela-01

Ribnik Blato - obnovitvena dela-02

Na zgornjih slikahse vidi spodnji stari del  in dograjen zgornji del stavbe, ki smo ga nadzidali, pokrili z kritino in vgradili strešna okna.

Ribnik Blato - obnovitvena dela-09

Ribnik Blato - obnovitvena dela-10

Ribnik Blato - obnovitvena dela-11

Večino del so opravili člani pododbora Temenica, pri čemer ne gre zanemariti veliko zavzetost našega mladega člana.

Ribnik Blato - obnovitvena dela-03

Ribnik Blato - obnovitvena dela-06
Na novo položene keramične ploščice, ki jih je položil profesionalni keramičar.

Ribnik Blato - obnovitvena dela-13
Takšna je nova  soba, po vgradnji oken, finalnem beljenju in montaži luči.
Ribnik Blato - obnovitvena dela-12

Pogled od zunaj, kjer se lepo vidi, kaj nas še čaka v prihodnje.

Ribnik Blato - obnovitvena dela-14

Tudi sanitarije imajo že drugačno podobo.

Ribnik Blato - obnovitvena dela-07

Na levi strani pod nadstreškom bomo zgradili še stopnice.

Ribnik Blato - obnovitvena dela-04

Prepričani smo, da bo po končanem urejanju okolice in narejeni fasadi naša nova kočica tako lepa, kot je lep naš ribnik in njegova okolica.

Arih Bojan