Vročinski val prinesel pokal

Interventni izlov potoka Sušica