Zbori članov in skupščina ODPOVEDANI

Glede na čedalje bolj zaostrene razmere v zvezi s korona virusom in čedalje večje ogroženosti za okužbo s tem virusom, po priporočilih pristojnih zdravstvenih inštitucij RS in RZS, odpovedujemo sklicane zbore članov po pododborih in skupščino RDNM, ki je načrtovana za 26.03.2020.

RDNM