Obvestilo o letnih elektronskih ribolovnih dovolilnicah za člane ribiške družine

V ribiški javnosti se že veliko govori o uvajanju elektronskih letnih ribolovnih dovolilnicah (eLRD)za člane ribiških družin. Ribiške družine, ki prodajajo turistične ribolovne dovolilnice že imajo utečeno prodajo le-teh preko internetnih strani oz. v elektronski obliki. Enako je tudi v ribiški družini Novo mesto, kjer enodnevne ribolovne dovolilnice prodajamo tako v fizični obliki na posameznih prodajnih mestih, kot tudi v elektronski obliki in se ta način prodaje čedalje bolj povečuje.

Uvedba prodaje enodnevnih (turističnih) elektronskih ribolovnih dovolilnic je pogojevala tudi uvajanje elektronskih letnih ribolovnih dovolilnic za člane ribiških družin. Nekaj ribiških družin že uporablja letne elektronske ribolovne dovolilnice, nekatere pa so v postopku uvajanja. Uvedba letnih elektronskih ribolovnih dovolilnic se povečuje predvsem zaradi številnih prednosti, ki jih ponuja takšen način uporabe. Uporaba letnih elektronskih ribolovnih dovolilnic je možna le preko računalnika, tablice ali pametnega telefona.

Izpostavljamo nekaj prednosti uporabe elektronske letne ribolovne dovolilnice za ribiče:

 • prihranijo čas pri čakanju v vrsti na vpis in dvig tiskane letne ribolovne dovolilnice,
 • spremembe, povezane s svojimi podatki, urejajo na daljavo,
 • datum ribolova in revir izberejo v posebnem vmesniku, do katerega dostopajo preko mobilnega telefona, računalnika ali tablice,
 • izdelava rekapitulacije na koncu leta ni potrebna, saj vmesnik sam pripravi poročilo za RD,
 • podatki v eLRD so zaščiteni in varovani. Ne prihaja do poškodb kot jih poznamo pri tiskanih dovolilnicah (padci v vodo, brisanje oz. uničenje podatkov, izdaja nove tiskane ribolovne dovolilnice ipd.) .
 • dokup datumov na daljavo
 • dovolilnico imate vedno s seboj

Prednosti uporabe pri upravljavcih:

 • izjemno poenostavljena izdelava statistik in poročil, kar lajša poslovanje,
 • skrajšuje čas obravnave člana,
 • tiskanje dovolilnic ni potrebno,
 • odlična povezanost s funkcijo ribiškega čuvaja in gospodarja, kar poveča učinkovitost zahtevnega gospodarjenja z revirji.

V ribiški družini Novo mesto razmišljamo o uvedbi elektronskih letnih ribolovnih dovolilnicah, vendar bi k temu pristopili s premislekom in preudarno. Zaradi tega želimo najprej ugotoviti ali obstajajo pogoji za uvedbo eLRD in se nato odločiti ali se uvedejo in na kakšen način.

Zaradi tega prosimo vse člane ribiške družine, da pri urejanju obveznosti za ribolovno leto 2019/2020 izrazijo svoje mnenje glede uvedbe elektronske letne ribolovne dovolilnice.

Djordje Vučković

Predsednik ribiške družine