Vabilo na tabor mladih muharjev 2022

Tudi letos RZS organizira muharski tabor za mlade ribiče, ki bo v mesecu maju (od 20. do 22.) v Osilnici.

Vsi zainteresirani za sodelovanje na taboru se prijavite najkasneje do 30. aprila na tel. št. 041 778 932 ali na elektronski naslov [email protected] ali osebno na sedežu RD. Za tabor bomo izbrali tri mlade ribiče. Stroške prevzame RD Novo mesto.

Prosim, pohitite z prijavami! Vse dodatne informacije dobite na prej omenjeni številki in elektronskem naslovu.

Drago Piškur

Na vpogled spodaj vam je tudi RAZPIS XXVII. TABORA MLADIH RIBIČEV “OSILNICA 2022” .

RAZPIS XXVII. TABORA MLADIH MUHARJEV OSILNICA 2022

Komisija pri UO RZS za delo z mladimi ribiči razpisuje XXVII. muharski tabor mladih ribičev Slovenije. Razpis velja za mladoletne člane ribiških družin in nečlane, ki so rojeni v letih 2007 do vključno 2010. Tabor bo v  RD Kočevje,  hotel Kovač Sela 5, Osilnica od petka, 20. maja, do vključno nedelje, 22. maja 2022. Taborniki bodo bivali v prostorih hotela KOVAČ.

Pričakovani prihod in namestitev udeležencev: petek do 16. ure.

Vsaka prijaviteljica (ribiška družina ali območna zveza ribiških družin) obvezno zagotovi in prijavi mentorja za tabornike iz svojega okolja. Mentor je lahko tudi eden od staršev otrok, udeležencev tabora. Na taboru so lahko prisotni tudi starši otrok, ki so udeleženi na taboru, vendar se morajo prijaviti organizatorju tabora, da jim ta zagotovi rezervacijo bivanja, ki pa je samoplačniška. Za vsake tri tabornike je obvezen en mentor.

Prijaviteljica za mladoletnega člana prispeva kotizacijo v znesku 80,00 €, za mentorja pa 100,00 €. Starši otrok, ki niso člani nobene RD, za svojega otroka prispevajo kotizacijo v znesku 100,00 €. Računovodstvo RZS bo na podlagi prispelih prijav prijaviteljicam oz. staršem izstavilo račune, ki morajo biti poravnani pred začetkom tabora.

Vplačanih kotizacij RZS ne bo vračala.

Za prevoz udeležencev na tabor in nazaj poskrbijo prijaviteljice.

Zborno mesto:
Prostori hotela KOVAČ, Sela 5, Osilnica

Potek prijavljanja:

do 19. 4.: RD, ZRD ali klub izbere mladoletna člana za udeležbo na taboru.
do 10. 5.: RD, ZRD ali klub prenese kandidate v razpisni seznam v programu KLEN, ki bo odprt od 19. aprila do 10. maja ali do zasedbe prostih mest. V kolikor prijaviteljica ne bo prijavila mentorja, se mora predhodno dogovoriti z eno od sosednjih RD za skupnega mentorja.

Otroke smejo prijaviti tudi starši otrok, ki so včlanjeni v eno od ribiških družin, pa tudi tisti, katerih otroci niso člani nobene od RD. V tem primeru starši sami prijavijo tabornika na naslov RZS (p. p. 2974, 1001 Ljubljana).

do 17 5.: Strokovna služba RZS pripravi pregled vseh udeležencev tabora (ločeno mladoletne člane in mentorje) po abecednem vrstnem redu RD in klubov ter ga dostavi vodji tabora. Strokovna služba upošteva samo tiste prijave, za katere so prijavitelji nakazali kotizacijo.

Opozorilo: V primeru kakršnih koli zdravstvenih težav otroka ali obvezne diete morajo starši napisati navodila za zdravljenje in jih oddati odgovornemu mentorju.

Posebna ponudba: Starši, ki bi želeli za čas muharskega tabora preživeti vikend v Osilnici, se lahko prijavijo, da jim rezerviramo bivanje po ugodni ceni v hotelu ali kje v bližini.

Muharski tabor program dela

Muharski tabor oprema

Lep pozdrav in dober prijem!

Predsednik komisije RZS                                                           Predsednik
za delo z mladimi ribiči:                                                           Ribiške zveze Slovenije:
Marko LIPOVŽ,., l. r.                                                            Dr. Miroslav ŽABERL