AKCIJA: POPLAVA E-POŠTE SVETNIKOM DRŽAVNEGA SVETA!

28.04. 2020 je bil v DZ potrjen Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A). Ta zakon v spornem 42. členu določa, da se za novim 100.a členom doda naslov novega 23.A poglavja Gradnja objektov in novi 100.b do 100.h členi. S tem se onemogoča tako mnenjedajalce javnih inštitucij s področja varstva okolja kot tudi nevladne organizacije na področju varovanja okolja. Na ta način novi zakon na široko odpira vrata investitorjem za izvedbo okolju škodljivih projektov.

V kolikor se predlagani zakon začne tudi izvajati, bodo posledice za okolje in demokratično družbo katastrofalne. Te posledice se tičejo vseh nas.

SEDAJ JE NA VSEH NAS, DA UPORABIMO ŠE ZADNJI VZVOD DEMOKRACIJE IN PRAVNE DRŽAVE – PRITISK NA DRŽAVNI SVET, DA ZAHTEVA ZAČETEK PREDNOSTNEGA POSTOPKA USTAVNE PRESOJE 42. člena ZIUZEOP-A.

Svoje pozive državnim svetnikom moramo poslati čim prej oz. do ponedeljka, 11. 05. 2020.

Več informaciji na povezavi:

AKCIJA: POPLAVA E-POŠTE SVETNIKOM DRŽAVNEGA SVETA!